Innbyttarbuene på plass

Lio Sag og Treforedling har på dugnad laga skalla til innbyttarbuene på kunstgrasbanen. Idag vart dei kjørt på plass og festa til fundamenta.No er det kledningen som gjenstår. Denne skal Asbjørn Soltveit ta seg av dei næraste dagane. Turnlaget vil takka Lio Sag og Treforedling for flott arbeid, takkar samstundes Asbjørn for enormt engasjement og arbeid med kunstgrasbanen.