Innetrening – fotball vinterhalvåret

Styret treng tilbakemeldingar frå alle trenarar om de ynskjer å trene i gymsalen i vinter og kor tid. I vedlegget finn de oppsett på treningstider som er komen inn etter ynskje frå laga. Tidene er ikkje fastset enda. Sjå gjennom og gje tilbakemelding til styret.


» Foreløpig oversikt tider i gymsal