Innkalling til lagleiarmøter

Hordaland Fotballkrets skal også i år ha informasjonsmøter for alle lagleiarar/trenarar i forkant av seriestart. Vedlagt finn de innkalling til desse møta, med eit oppsett for når møta vert avvikla i dei ulike sonene i kretsen.


Ver merksam på at vi i år først har eit møte for alle lagleiarar/trenarar i barnefotballen – etterpå samlar vi lagleiarar/trenarar i ungdoms- og voksenfotballen.

NB! Alle lag som er påmeldt til sesongen 2009, må vera representert med minst 1 person på møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Hordaland Fotballkrets
v/ Torstein Pedersen

Her finn de innkalling for barnefotball

Her finn de innkalling ungdoms- og voksenfotball