Innspill på kandidater til NFF og HFK’s stipender for 2012

Det gjøres med dette oppmerksom på sak på HFKs nettside vedrørende utlysning av stipender i kategoriene ‘klubb’, ‘leder’, ‘trener’, ‘spiller’, ‘dommer’ og ‘fair play’. Kretsen ønsker gjerne innspill på gode kandidater i de ulike klassene og gjør oppmerksom på frist for innspill som er satt til 20. januar. For nærmere opplysninger – klikk deg videre


» http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/