invitasjon til årets utgave av Odda Trykk&Reklamecup

Her finn du invitasjon til årets utgåve av Odda Trykk&Reklamecup. Merk påmeldingsfrist søndag 19. februar.


» Invitasjon 

Med vennlig hilsen
Vegard B. Lauritsen
Daglig leder
Odda Fotballklubb

Direkte 53 64 50 08
Mobil: 47 33 19 85
Epost: oddafk@c2h.no