Invitasjon til Bendit Cup – Solid

Solid inviterar til Bendit Cup Laurdag og Sundag 21. og 22. april. Klikk deg vidare for meir informasjon.


Me har gleden å invitere til nok ein Bendit Cup i Hustrudalen.
» Invitasjon og imformasjon
» Påmelding

PS!! Nytt av året er. 7'er fotball for dei 2 eldste årsklassane på laurdagen (2000 og 2001).

Velkomne skal de vera
Mvh
Solid Bendit Cup