Invitasjon til føredrag

Kvinnherad kommune har gleda av å tilby dette fordraget som har som målgruppe alle som arbeidar med menneske anten det er på jobb eller i fritid.


Det er fint om ei eventuell påmelding kjem samla frå kvar verksemd/organisasjon.

» Invitasjon

Med Vennleg Helsing Linda Øen MOT Informatør 

«Mot bevisstgjer ungdom til å
ta val
som gjer at dei meistrar livet»