Invitasjon til Trenar I-kurs

Denne invitasjonen er retta mot dei som har teke delkurs I og IV i vår. Invitasjon vert sendt ut til dei som har delteke på delkurs I og IV. Kursa blir på Triohuset. Deltakarane betaler kursmateriell. Kostnadane til førelesar vert delt ut på antal deltakarar.
Er du interessert, ta då kontakt med Arvid på tlf. 482 28 026.