Invitasjon til Zinken-cup 2012

Vedlagt følger invitasjon til årets Zinken Cup. Cupen gjelder for klassene smågutt/jente og gutt/jente.


» Invitasjon til Zinken-cup 2011

Påmeldingsskjema ligger på vår nettside www.oddafk.no

Påmeldingsfrist: 25.janar

Med vennlig hilsen
Vegard B. Lauritsen