Juleavslutning for idrettsskulen

Idrettsskulen hadde ein triveleg juleavslutning forrige torsdag. 34 ungar
fekk medalje for deltaking i haust. Etter fleire stafettar vart kvelden
avslutta med saft, pepperkaker og frukt.


Idrettsskulen tek til att 14. januar
kl 18.00. Plan vert lagt ut på sida over jul.

Kjersti