Kjære idrettslag

Norges idrettsforbund har gjort det til en fast tradisjon å løfte fram og hedre både idrettslagene og alle de frivillige ildsjelene som daglig bidrar til at idretten er et godt sted å være. Gjennom Årets ildsjel som deles ut på Idrettsgalla 2014 og kampanjen Klubben i mitt hjerte, ønsker vi å synliggjøre den positive kraften som bor i idretten, og gi lokalmiljøene en arena for å hedre sine lag og sine frivillige helter.


Årets ildsjel
Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Fra fredag 1. november til søndag 17. november kan du nominere din lokale ildsjel til den høythengende utmerkelsen Årets ildsjel, som deles ut på Idrettsgallaen 4. januar i Oslo Spektrum. Dette er en flott anledning for hele Idretts-Norge til å vise sin takknemlighet til alle ildsjeler og frivillige i små og store idrettslag.

Les mer om hvordan du kan nominere din ildsjel på http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/ildsjel.aspx

Klubben i mitt hjerte

Alle som driver med idrett har én eller flere klubber med en spesiell plass i hjertet. Idrettslaget er grunnsteinen i arbeidet med å skape god aktivitet, positive miljøer, idrettsglede og fellesskap i lokalmiljøene. Under kampanjeperioden for Klubben i mitt hjerte kan alle vi som ønsker å takke våre egne idrettslag, stemme på – og jobbe for – at akkurat vår klubb vinner flere hjerter og en del av utstyrspremiene på til sammen 400.000,- kroner. Fra lørdag 9. november til 22. november kan du nominere ditt idrettslag til Klubben i mitt hjerte.

Les mer om Klubben i mitt hjerte på http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/klubben.aspx

Som idrettspresident oppfordrer jeg hele Idretts-Norge til å delta i disse kampanjene, og vise at vi verdsetter frivilligheten, idrettsgleden og fellesskapet. Jeg gleder meg til å se de mange flotte kandidatene som nomineres til Årets ildsjel og ikke minst se de idrettslagene som har greit å røre flest hjerter til slutt.

Lykke til!
Med vennlig hilsen
Børre Rognlien
Idrettspresident