Klart for støyping av golv på toalettbygget

Toalettbygget som skal reisast i bakkant av kiosken byrja å ta form. No er det klart for støyping av golvflate. Bygget skal stå ferdig på vårparten eingong.