Knut Johannes Helvik heidra

Knut Johannes Helvik fekk på årsmøte til fotballgruppa mandag, overrekt fat med namn og helsing for godt arbeid for Rosendal Turnlag. Dette var ei gåve i samband med at han nyleg fylte 60 år. Knut Johannes Helvik og Willy Kalsås