Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Høyring om kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har frist til 1. juni. Kommentarar kan sendast til Kvinnherad kommune. Planen kan de finne her ved å klikke deg vidare.