Kvinnheradsmeisterskap i Friidrett

Det er meldt flott ver laurdag den 22. september og Trio har bestemt å avvikle Kvinnheradsmeisterskapen på ein dag. Alle øvingane blir dermed avvikla laurdag 22. september. Stemnestart er kl. 12.00 og vi reiser frå samfunnshuset kl. 10.45.


Øvingsprogram
Hopp: lengde og høgde,
Kast: kule og diskos
Løp: 60/100m og 600/800m.

Stemne vert avslutta med 4x100m stafett i ulike klassar.

Vi prøver å stille med ein heil flokk deltakarar i år òg !
Vi tek med ein del saft og kaffi og slikt, men alle deltakarar må ha med
rikeleg niste, varme kle og sekken full av innsats…..

Påmelding til Ole: sms til 93437521 eller e-post til ole@bennaes.com
Dette er litt viktig sidan vi må skrive ut mest mogleg startkort før vi reiser ut.

Det er flott med mange foreldre som er med. Foreldre med bil er særleg kjærkomne.:-)