Lagleiarmøte

Hordaland Fotballkrets vil skipa til to møter i Rosendal 19.mars, der tema er nye og gamle ting om gjennomføring av sesongen 2012 samt orientering om nye innføringer i 2012. Alle lag må ha med minst ein representant på møtet. Det blir òg delt ut dommerkort til dei lagene som skal ha dette. Møte i Rosendal er for alle klubbene i Kvinnherad og Odda.


Stad: Rosendal Samfunnshus, rom 208. 2.etg., hjørnet mot Rådhuset.
Tid: Mandag 19.mars.

Del 1 er om barnefotball 6-12 år, kl.18:00 – 19:30
Del 2 er om ungdom -og seriefotball frå 13 år og oppover, kl.19:30 – 21:00.

Velkommen!