Lagmeisterskap i friidrett 2010

Tid: Tirsdag 13.april , Kl: 18.30
Stad: Gymsalen i Rosendal
Disiplin: Lengde uten tilløp og hopp uten tilløp.
Det vert klassar for gutar/jenter frå 10 år – 18år, samt rekruttklasse
Gutar/jenter 8år og 9 år.

Deltakarkontigent kr: 30.-
Frammøte kl 18.00 for registrering og oppvarming.

Velkomen- styret