Live gutar 13, Rosendal-Skedsmo

Grunna litt fram og tilbake og sein kamp vil denne kampen bli oppdatert frå Oslo, men ikkje frå Sletta. Vi held dykk oppdatert på mål via telefon frå Sletta


19:42 Forsinka kamp, men er igang no

19:46 1-0 til Skedsmo

19:56 Rolig på telefonen, anten betyr det at det renn inn mål eller så er Rosendal på høgde med Skedsmo

20:00 PAUSE, det står 3-0 til Skedsmo.

20:03 4-0 til Skedsmo

20:26 Kampslutt! Kampen endar med 4-0 tap. Men gutane gjorde sin beste kamp i turneringa så dette er bra!