Marknadsplassen

Har du noko sportsutstyr eller andre ting som du eller dine ikkje nyttar lenger? Då kan du legge det ut her for sal. Kanskje du har nokre møblar du ikkje har bruk for lenger og ;o)


Det er gratis og ganske så enkelt. Klikk her og legg inn! (PS! har du bilete av det du skal selja, så kan du laste opp eitt bilete.)