Minitreningar for gutar

Minigutar 2001 er starta med sine treningar. Minigutar 2000 startar sine treningar tysdag 10. mars.


2001 gutane trenar klokka 17:00 kvar tysdag, dei vil og ha trening i vinterferien for dei som er heime.

2000 gutane startar som nemnd 10. mars, dei har trening klokka 17:30 til 18:30.

Vel møtt for gamle og nye spelarar!