Møteplan for 2017

Styre og gruppemøter i 2017

Styremøter:
23. mai
14. juni
9. august
13. september
18. oktober
29. november

Fellesmøter:
14. juni
13. september
29. november