Mur på plass ovanfor kunstgrasbanen

Det er kome opp mur ovanfor kunstgrasbanen. Den er 90 cm høg, og går mest heile banen på langs. Den er satt opp for å hindre at det bles sand og stein inn på banen. Etter kommunen kjørte lausgrus på løpebanen, har det etter orkanene i 2012 komt mykje stein ned på banen. Håpet er at det ikkje kjem så mykje stein ned med denne muren. Stein og grus fører til stor slitasje og forkorta levetid på «graset».