Nøklar på avveie

I fotballrommet manglar det to nøklar. Dette er ein H-nøkkel og ein 002-nøkkel. Vær gild og sjekk i lommer o.l. om du har den. I tilfelle heng den i skåpet i ballrommet!