Nye innbyttarboder

Rosendal T.L. tok laudag i bruk dei nye innbyttabodene ved grasbanen. No kan innbyttarane sitta tørt i haustregnet. Dei er kjøpt av midlar som fotballgruppa fekk tildelt frå tidligare Kvinnherad Sparebank.