Nye websider for Rosendal Turnlag

Rosendal Turnlag har skifta leverandør av websider. Desse gamle sidene vert stengt ned frå 1. april (ingen aprilspøk:) og vert forhåpentlegvis erstatta med nye samme dagen. Noko «nedetid» kan det verte, men ikkje mykje reknar vi med. Nettadressa vert sjølvsagt den samme.