Nyttig dag med Teitur Thordarson

Samtlege av dei frammøtte til «fotballdag» med Teitur Thordarson, forrige laurdag, fekk nok nokre idear og kunnskap med seg i sekken heimatt. Teitur hadde fyrst ei god treningsøkt med G13 laget før han inviterte alle som ynskte med seg i Raualøo til føredrag etterpå.

 


I rund to timar gjekk Teitur inn på stort sett alt som gjaldt talentutvikling og barne – og ungdomsfotball. Føredraget var både interessant og nyttig for dei frammøtte. Etter to timar takka han for seg og ynskte klubben lukka til i framtida. Vi vil på vegne av Turnlaget takka Teitur for at han tok turen til Rosendal og delte sin kunnskap og sine erfaringar med oss. 

No er det opp til oss å dra nytte av kunnskapen!