Opning av toalettanlegg

Laurdag 25. mai kl. 13:30 vert det opning av dei nye toaletta ved Rosendal Stadion. Dei kjem godt med og no treng ikkje folk gå til Samfunnshuset for naudsynt ærend. Kom og bli med på opninga, det vert servert kake, kaffi og brus under opninga. Still helst «trengande», slik at vi får testa anlegget.
Velkomne