Oppdatert liste på påmeldte til fotballskulen

Ver gild å gje tilbakemelding om du har betalt og meldt på barnet ditt på fotballskulen, men ikkje finn namnet på denne lista. Ring då Arvid Nes, mob. 48 22 80 26


» Påmeldte pr. 20/06/2013