Oppstart på nytt toalettbygg

Rosendal Turnlag har no starta arbeidet med nytt toalettanlegg ved stadion. Toalettanlegget vert bygd på baksida av kioskbua, mot elva. Tre toalett skal stå ferdig utpå våren eingong.


Utgravinga er i full gong, dette vert bra!