Oppussing – Trimsenteret

Garderobane i trimsenteret vert gjennom dei neste vekene pussa opp. Den eine garderoben vert til ei kvar tid tilgjengeleg, men alle må då dele på den. Vi takkar difor for at alle er effektive i garderoben og tek med seg bagen/sekken ut att medan ein trenar slik at andre kan få høve til å nytta den i mellomtida. Ta omsyn til kvarandre så går det nok bra. Mvh Rosendal Trim