Oversikt over påmelde minilag

Det er snart klart for årets miniturnering i Rosendal. 40 lag er påmelde. Klikk deg vidare for å sjekke om ditt lag er påmeldt.


Rosendal
1 Rosendal j. f.01
2 Rosendal j. f.02
3 Rosendal Raud j. f.03
4 Rosendal Gul j. f.04
5 Rosendal Grønn j. f.04
6 Rosendal Blå j. f.04
7 Rosendal Kvit g. f.02
8 Rosendal Svart g. f.02
9 Rosendal Raud g. f.03
10 Rosendal Kvit g. f.03
11 Rosendal Svart g. f.03
12 Rosendal Raud g. f.04/05
13 Rosendal Blå g. f.04/05
14 Rosendal Gul g. f.04/05

Uskedal
1 Uskedal gut f.03
2 Uskedal gut f.02
3 Uskedal jente f.02/03
4 Uskedal Mix f.04
5 Uskedal Mix f.04

Halsnøy
1 Halsnøy jente f.03
2 Halsnøy gut f.03
3 Halsnøy Blå gut f.02
4 Halsnøy Gul gut f.02
5 Halsnøy jente f.01

Trio
1 Trio Valen g. f.02/03
2. Trio Valen j. f.02/03
3 Trio Valen Mix f.04
4 Trio Sunde j. f.02
5 Trio Sunde Mix f.03
6 Trio Sunde Mix f.04
7 Trio Husnes 1 g. f.04
8 Trio Husnes 2 g. f.04
9 Trio Husnes g. f.03
10 Trio Husnes 1 Mix f.02
11 Trio Husnes 2 Mix f.02

Herøysund
1 Herøysund Mix f.02
2 Herøysund Mix f.03
3 Herøysund Mix f.04/05

Strand/Ulv
1 Strand/Ulv gut f.02
2 Strand/Ulv jenter f.01/02

Det er påmeldt 40 lag, av dei er det 12 jentelag, 10 mixlag og 18 guttelag.

Alle som har ansvar for lagene må se på oversikten at alle er kommet med og er i rett klasse.

Ta kontakt med Arvid Nes, dersom dere finn feil.
Mail: arv-ne@online.no
Mobil: 48228026