Pengegåver til Rosendal Turnlag

Rosendal Turnlag fekk tildeldt pengegåver til 2 prosjekt, frå Sparebankstifinga I Kvinnherad under eit arrangemant på Husnes onsdag kveld. Turnlaget fekk kr. 200000,- til ein friidretsbane i mindre målestokk og fotballgruppa fekk kr. 40 000,-  til ny hjartestartar og 2 bårer, som skal plasserast ved kiosken på Rosendal Stadion.
Rosendal Turnalg takkar for dei flotte gåvene.