Populært møbelsal

Også igår vart det godt sal av møblar i samfunnshuset. Så godt at det kjem nye sjansar straks etter nyår!


Møbelsalet har gått over all forventning, og dette har resultert i at det kjem enda nokre lass med møblar frå Øystese tidleg på nyåret. Kor tid det vert vil vi kome attende til. Vi takkar alle som har nytta høve til å kjøpe møblar, dette er god inntekt til fotballgruppa.