Prosjektløyving frå Sparebank1 stiftinga

Rosendal T.L. søkte Sparebank 1 stiftinga Kvinnherad om penger til å lage toalettbygg ved Rosendal Idrettspark. R.T. fekk tildelt kr. 150 000. Sjekken blir overlevert onsdag 30.mai i Kulturhuset på Husnes. Me er svært takknemlege for løyvinga. Dette var kjekt, tusen takk. 
Rosendal T.L. v/Arvid Nes