Referat frå planleggingsmøte for miniputtfotballen i Kvinnherad sesongen 2014

Vedlagt er referat frå planleggingsmøte for miniputtfotballen i Kvinnherad, med oppsette datoar for turneringar og seriedagar.


 
Ber om at de går grundig gjennom føringane vi har lagt på møte med lagleiarane dåkas, og også følgjer det opp gjennom sesongen. 
 
Eg sender ut «Minifotballboka 2014» til dåke når HFK har den klar.
 
Mvh, 
Are Ulseth
Sonekontakt barnefotball i Kvinnherad