Referat frå trenar og lagleiarmøtet

Onsdag var det trenar og lagleiarmøte for fotballgruppa. Eindel lag var ikkje representert, men her finn de referat frå møtet som kan vera god informasjon.