Reglar Rosendal Trim

Reglar ved Rosendal Trim

1. Det er ikkje tillate å trene utan sko. Skoa skal vere reine

2. Bruk handkle om du sveittar mykje

3. Unngå høglydt brøling og roping

4. Bruk av kritt/magnesium er berre lov i flytande form

5. Alt utstyr skal ryddast på plass etter bruk, inkludert vektskiver

6. Medbrakt utstyr (baggar og liknande) skal ikkje ligge på golvet, men hengast på knaggar, plasserast i garderobe eller i nøkkelskap

7. Hald musikken på eit moderat nivå. Bruk øyretelefonar om du treng høg musikk

8. Alle har rett på ein gratis prøvetime. Dette skal meldast på førehand

9. Lat att alle vindu om du er siste som går, uansett tidspunkt på dagen

10. Nulltoleranse for doping. Ved bruk vert ein fråteken medlemsskap

11. Alle lyt skrive seg på lista før oppstart av trening

12. Ta omsyn til dei andre som trenar. Del på apparata