Rosendal fotballgruppe sitt «Haustlotteri» er i gong

Rosendal TL fotball har starta det årlege haustlotteriet med mange flotte gevinstar.
Lotteriet er viktig for fotballgruppa og sjølvsagt kjekt for dei som vinne ein av dei 16 flotte gevinstane. Pengane vi får inn bidreg til at vi kan ha eit høgt aktivitetsnivå.
Støtt opp arbeidet ved å kjøpa lodd. Ta kontakt me ARVID NES dersom du vil vera med å selja lodd.


Lotteriet vert trekt 25. november.

kr. 10,- pr. lodd.

Gevinstane er:
1. gev. er ein IPAD TIL 4600 kr
2. gev. bestikk verdi 4300 kr
3. gev. vertøysett verdi 1800 kr
4. gev. 2 steikepanner verdi 1200 kr
5. gev. drill verdi 800 kr
6. gev. 2 steikepanner verdi 800 kr
7. gev. kant grassklyppar verdi 600 kr
8. gev. skatebrett verdi 600 kr
9. gev. gavekort Peder Baker 500 kr
10. gev. bok
11. gev. veggklokke
12. gev. 4 glas
13. gev. skål
14. gev. bag
15. gev. gavekort 500 kr vask av bil DImmelsvik bil
16. gev. gavekort 500 kr vask av bil