Rosendal representert på HFKS Ledermøte 2014

H.F.K.S ledermøte vart avikla Thon Hotel Flesland forrige laurdag. Møtet hadde fleire interessante tema. Bl.a. presentasjon av kvalitetsklubb. Rosendal sitt G16 lag vart og presentert som årets Fair Play lag i 2013, ein god reklame for rosendalsfotballen. Rosendal hadde tre utsendingar på møtet. Desse var Jan Jaap Boot, Arvid Nes, og Johannes Guddal.