Rosendal trim

Prisar og medlemsskap hjå Rosendal Trim

Opningstider er frå kl 0500 til kl 2400. Du kan byrje å trene hjå oss det året du fyller 16 år. All trening på eige ansvar.

Ordinære prisar

 • Drop-in                      75 kr
 • 1 månad                  350 kr
 • 6 månadar             1300 kr
 • 12 månadar           2200 kr
Rabattordningar (gjeld berre for 12 mnd)
 • Studentar 500 kr
  • Gjeld berre dei som bur vekke og trenar i feriar/enkelte helgar
 • Skuleelevar 1750 kr
  • Gjeld elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule
 • Familiar  1750 kr
  • Gjeld per person når fleire familiemedlemar nyttar rabattordninga saman
 • Medlemar av Rosendal Turnlag 1750 kr
  • Du er medlem om du har betalt avgift til turnlaget (gjeld og støttemedlem)
 • Pensjonistar 1750 kr

Betaling og nøkkelkort

 • Finn høveleg medlemsskap
 • Overfør aktuell sum til kontonummer 3460 07 54892 eller bruk VIPPS
 • Merk betalinga med namnet på den medlemsskapet skal stå i
 • Nøkkelkort kostar 100 kr + 100 kr i depositum (hugs kvittering på betalt avgift)
 • Nøkkelkort kan hentast på Sport 1 i Rosendal
 • NB! Nøkkelkortet vert automatisk stengd når medlemsskapet går ut

Vakter

Namn Telefon
Geir Ove Fosse (leiar) 906 94 791
Kjersti Holmedal 450 20 563
Trond Eik 476 46 962
Olav Måkestad 971 94 230
Stian Kirknes 414 73 261
Kåre Hass 915 33 443
Bente Høyland 975 41 678
Mette Sandvik 918 06 855