Rosendal trim

Prisar og medlemsskap hjå Rosendal Trim

Opningstider er frå kl 0500 til kl 2400.

Aldersgrense: Frå og med det året du fyller 16 år.

Ordinære prisar

 • Drop-in                      75 kr
 • 1 månad                  350 kr
 • 6 månadar             1300 kr
 • 12 månadar           2200 kr
Rabattordningar (gjeld berre for 12 mnd)
 • Studentar
  • 500 kr
  • Gjeld berre dei som bur vekke og trenar i feriar/enkelte helgar
 • Skuleelevar
  • 1750 kr
  • Gjeld elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule
 • Familiar  
  • 1750 kr
  • Gjeld per person når fleire familiemedlemar nyttar rabattordninga saman
 • Medlemar av Rosendal Turnlag
  • 1750 kr
  • Du er medlem om du har betalt avgift til turnlaget (gjeld og støttemedlem)
 • Pensjonistar
  • 1750 kr

Betaling og nøkkelkort

 • Finn høveleg medlemsskap
 • Overfør aktuell sum til kontonummer 3460 07 54892 eller bruk VIPPS (#130356)
 • Merk betalinga med namnet på den medlemsskapet skal stå i
 • Nøkkelkort kostar 100 kr + 100 kr i depositum (hugs kvittering på betalt avgift)
 • Nøkkelkort kan hentast på Sport 1 i Rosendal
 • NB! Nøkkelkortet vert automatisk stengd når medlemsskapet går ut

Frivillige

Namn Telefon
Geir Ove Fosse (leiar) 906 94 791
Mette Sandvik (nestleiar) 918 06 855
Bente Høyland 975 41 678
Olav Måkestad 971 94 230
Stian Kirknes 414 73 261
Kåre Hass 915 33 443

Ta gjerne kontakt via Facebook/messenger då vi der er fleire som kan svare deg!