Rosendal Trim

Retningslinjer for trening hjå Rosendal Trim

Treningssenteret i Rosendal er ein flott plass for trening for alle som er 16 år eller eldre.


Når du har betalt medlemsavgift kan du trene så ofte du vil mellom kl 0700 og 2300. Du kan byrje å trene frå og med det året du fyller 16 år. Rydd på plass vektene etter deg så vert det hyggelegare for alle. Prisane har ikkje vore justert på mange år og er difor satt opp noko fom. mars 2013. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med ein av vaktene. All trening på eige ansvar. God trening!

Ordinære prisar
 • Drop-in 75 kr
 • 1 månad 350 kr
 • 6 månadar 1300 kr
 • 12 månadar 2200 kr
Rabattordningar (gjeld berre for 12 mnd)
 • Studentar 500 kr
  • Gjeld dei som bur vekke og trenar i feriar/enkelte helgar i løpet av året
 • Familiar 1750 kr
  • Gjeld per øvrige familiemedlem om ein person har ordinært medlemsskap
 • Medlemar av RosendalTurnlag 1750 kr
  • Du er medlem om du har betalt avgift til turnlaget
 • Pensjonistar 1750 kr
Betaling og nøkkelkort
 • Finn høveleg medlemsskap
 • Overfør aktuell sum til kontonummer3460 07 54892
 • Merk betalinga med namnet på den medlemsskapet skal stå i
 • Nøkkelkort får du av vaktene eller på Sport 1 i Rosendal
 • Nøkkelkort kostar 100 kr + 100 kr i depositum (hugs kvittering på betalt avgift)
Vakter

Geir Ove Fosse tlf 906 94 791 (leiar)

 • Kjersti Holmedal tlf 450 20 563
 • Trond Eik tlf 476 46 962
 • Raymond Olsen tlf 920 17 717
 • Tommy Grøtte tlf 473 00 663
 • Arne Sunde tlf 918 70 940
 • Wenche Enes tlf 959 67 808
 • Eskil Grøtte tlf 473 56 800
 • Nikolai Ulvesæter tlf 90661 118