Sal av «gamle» turnlagsdrakter

Turnlaget har sal på «dei gamle» turnlagsdraktene. Det er str. 140 og frå strl 186 og oppover, Prisen er kr. 100,- pr sett. Julegåve til store menn?! Kontakt Elisabeth S. Mehl tlf 97067108 dersom du vil kjøpa.