Seks av sju fotballar komen til rette

For ei tid tilbake skreiv vi om A-lags fotballane som var forsvunne. I alt sju stykk var sporlaust borte.


Forrige onsdag var seks av dei tilbake i skapet. Uvisst korleis, men no er dei iallefall tilbake. Håpet er at den siste fortballen også skal venda attende til skapet. Dette gjenstår å sjå, men oppmoinga er herved gjort.