Send inn stoff til sidene

Oppdatering av sidene


For at sidene skal vera oppdatert og dekkja mest mogleg av aktivitetane til Turnlaget må alle som har informasjon, sende inn informasjon.

Dersom de har bilete eller andre filer de vil sende inn så nyttar de denne e-post adressa som er adressa til underteikna.

Det hadde vert svært gildt om dei som deltek i aktivitetane også utanfor fotballen hadde sendt inn informasjon. Dess meir informasjon vi får ut her til lettare vert det å halde seg oppdatert på kva som skjer i Rosendal Turnlag.

Dersom de sender noko stoff til sidene via epost eller kontakt oss, og det hastar, så send ein SMS til underteikna på tlf: 97113074 om at de har sendt noko.

Mvh Romar Skeie Olsen