Seriedagar for gutar 2000-klassen

Sereidagane for gutar i 2000 årsklassen er satt opp.


 Fredag 30. april Husnes (Kvednabekkjen, arr. Trio)
 Onsdag 19. mai Herøysundet (grus) 
 Veke 23 (7. – 13. juni) Uskedal, dato vert fastsett seinare 
 Onsdag 1. september Halsnøy (eventuell anna dag i same veka) 
 Onsdag 22. september Rosendal 
 Fredag 22. oktober: Husnes (Kvednabekkjen, arr. Trio Sunde-Valen) 
 Elles er det fullt mogleg å avtala ekstra treningskampar utanom dette oppsettet.