Skirenn avlyst

Skirennet i Fjellhaugen er avlyst pga. dårleg vær.


Alt flyte i Fjellhaugen og skirennet er dermed avlyst.