Slodding av kunstgrasbanen

Kvar torsdag vert kunstgrasbanen slodda av ildsjeler som ynskjer at vi som brukar banen skal ha ein best mogleg bane. Det er difor viktig at alle som trenar på banen fjernar måla frå banen etter bruk. Den som sloddar er aleine og då er det ikkje lett å flytta måla. Dette gjeld ikkje berre onsdag kveld, men kvar einaste kveld!