Sonesamling Bremnes

Til helga er det sonesamling på Bremnes. Programmet for dagane finn du ved å klikke deg vidare.


Det er frammøte på sentralidrettsanlegget på Bremnes og det førebelse programmet for laurdag og sundag vert som følgjer:

Laurdag 12. mars
10.00 Frammøte
11.00 – 12.30 1. treningsøkt både gutar og jenter
12.30 – 13.00 Lunch
14.00 – 15.00 Teoriøkt med Kristian Andersen (bl.a om talentarbeidet til Brann)
15.30 – 16.30 Treningsøkt for jentene med Kristian Andersen (gutane kan ha spelarsamtale / evt. nokon lette øvingar)
16.30 – 17.30 Treningsøkt for gutane med Kristian Andersen (jentene kan ha spelarsamtale / evt. nokon lette øvingar)
18.30 – 19.00 Middag
20.00 – 22.00 Fotballtennisturnering og/eller anna form for konkurranse / teambuilding
23.00 Ro

Søndag 13. mars
08.00 – 09.00 Frukost
10.00 – 11.00 Lett teknisk økt både gutar og jenter
11.30 – 12.00 Lunch
12.30 – 14.30 Turnering
15.00 – 16.00 Pakking / rydding
16.00 Heim

Kristian Andersen frå Brann kjem nedom og har ei treningsøkt + teoriøkt med gutane og jentene på laurdagen.

Tida utanom trening går med til spelarsamtalar, sosialt samvær og nokre konkurranseprega aktivitetar.

Spelarane må huska å ta med seg sovepose/dyne, liggeunderlag, treningsklede og vanlege klede til 2 dagar, fotballsko til kunstgras og innesko til hall, drikkeflaske og eigen fotball.

Deltakarane får alle måltid + frukt og 1 brus til middag. Anna «personlig snacks» til kvelden tek dei med sjølv.

Eigenandel kr. 200

Det er viktig at ein gjev beskjed snarast dersom ein ikkje kan stilla.

Slik det ser ut, skal sonelaget (både gutar og jenter) spela kampar / turnering søndag 10. april. Dette vert ei ytterligare spissing då me skal stilla eit gutelag og eit jentelag (kvar med tropp på ca. 16 spelarar), der det er halvparten -96 og halvparten -97.
Me kjem tilbake med nærare informasjon om dette.

Mvh
Erling K. Grov
Soneansvarleg
for HFK's spelarutvikling i Sone Sunnhordland