Sonesamling for fotball i Haugesund lørdag 22. januar

Desse Rosendalspelarane er tatt ut på samling som vert avikla i Haugesundhallen.
Gut f.96 – Sondre Eskeland.
Gut f.97 – Hermund Døssland
Jenter f.96 – Silje Øyre, Tina Skår, Helene Skåla, Kari Bråtun, Kathrine Yri Røssland
Jenter f.97 – Julie Skeie Olsen

Rosendal Turnlag gratulerar, og ynskjer alle lukke til.