Sonesamlinga vert flytta

Sonesamlinga vert flytte til ein anna stad enn Rosendal i helga pga vind. Deltakarane vert informert direkte om alternativ stad for samlinga straks det er klart.